∼ NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2015.-2016.

Srednje škole primorsko-goranske županije na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/13 i 152/14), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole od 29. travnja 2015. („Narodne novine“, broj 49/15) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. od 08. svibnja 2015. („Narodne novine“, broj 52/15) objavljuju

NATJEČAJ
ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

 ROKOVI  PRIJAVE  NA  NATJEČAJ, RJEŠAVANJE NEPRAVILNOSTI I PODNOŠENJE PRIGOVORA,  PROVOĐENJE POSTUPKA  I  UPIS  UČENIKA

1.1.

                U I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2015./2016. sukladno postupcima i rokovima o kojima detalje možete pročitati OVDJE.

PRILOG:

TEKST NATJEČAJA

TABLICA-POPIS SREDNJIH ŠKOLA PGŽ-a

 

 


Objavljeno: 12. lipnja 2015