∼ NATJEČAJA ZA PROVEDBU PODMJERE 5.2.

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ – provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“, te pripadajuće Upute za korisnike.

Ova informaciju važna je za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su od 01.01.2014. godine imala utvrđenu štetu od elementarnih nepogoda.

Cijeli tekst natječaja s prilozima dostupan je i na Internet adresi:

http://www.apprrr.hr/podmjera-52—tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx


Objavljeno: 6. rujna 2017