∼ NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA ZA UGRADNJU SUSTAVA OIE

NA TEMELJU ČLANKA 10. I 11. PRAVILNIKA OPĆINE VRBNIK ZA PROVEDBU PROGRAMA “POTICANJE KORIŠTENJA OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU” POVJERENSTVO ZA PREGLED I OCIJENJIVANJE PONUDA PRISTIGLIH NA PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA FIZIČKIH OSOBA ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA “POTICANJE KORIŠTENJA OIE U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK” DONIJELO JE NESLUŽBENU BODOVNU LISTU.

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA NALAZI SE U PRIVITKU.


Objavljeno: 26. veljače 2015