∼ NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA ZA UKLANJANJE KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

NA TEMELJU ČLANKA 10. I 11. PRAVILNIKA OPĆINE VRBNIK ZA PROVEDBU PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK “MOJ VRBNIK BEZ AZBESTA” POVJERENSTVO ZA PREGLED I OCIJENJIVANJE PONUDA PRISTIGLIH NA  JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK “MOJ VRBNIK BEZ AZBESTA” DONIJELO JE NESLUŽBENU BODOVNU LISTU.

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA NALAZI SE U PRIVITKU.


Objavljeno: 1. travnja 2016