∼ NOVA USLUGA HGK ZA SUFINANCIRANJE IZRADE EU PROJEKATA

Predmet ovog natječaja HGK je dodjela vaučera “Moj EU projekt” u iznosu od 10.000,00 kuna trgovačkim društvima i članicama HGK za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. Vaučeri podrazumijevaju izradu poslovnog plana/investicijske studije, pripremu prijavnih obrazaca i/ili prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i raspisanim natječajem od strane nadležnog tijela.
Sredstva su namijenjena sufinanciranju izrade projekata za prijavu na natječaje “Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu” i “Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP” te natječaja za ulaganja u turizam. Rok za podnošenje je 25. rujna 2015. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.
Više o natječaju za dodjelu vaučera pogledajte ovdje.

Objavljeno: 28. svibnja 2015