∼ NOVIM PRAVILNIKOM PROIZVOĐAČKIM ORGANIZACIJAMA DO 750.000 KN ZA POČETAK RADA

Novi Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija, stupio je na snagu danas, 30. srpnja 2015. godine, a njime se olakšava osnivanje, pokretanje i rad proizvođačkih organizacija, te definiraju potpore koje mogu dobiti proizvođačke organizacije.

Pravilnikom su uređeni minimalni kriteriji za priznavanje proizvođačkih organizacija i dodjelu državne potpore za početak rada proizvođačkih organizacija. Proizvođačkim organizacijama koje je Ministarstvo poljoprivrede priznalo i odobrilo njihov poslovni plan može se dodijeliti potpora kojom one mogu pokriti 100 % troškova za plaće administrativnog osoblja, za režije, najam prostora i nabavku uredske opreme.

Ova potpora ima za cilj olakšati početak poslovanja proizvođačkim organizacijama u periodu od 5 godina kako bi dostigle standarde Europske unije i postale konkurentne na njenom tržištu. Potpora može iznositi do 750.000 kuna za početak rada proizvođačke organizacije.

Novom Zajedničkom poljoprivrednom politikom koja se primjenjuje od 2014. godine Europska unija pojednostavila je mehanizme upravljanja tržištima i učinila ih učinkovitijim. Suočena sa sve većom potražnjom poljoprivrednih proizvoda i potaknuta pozitivnim iskustvima objedinjavanja ponude kroz proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća te mlijeka i kroz to jačanje položaja proizvođača na tržištu, Europska unija osmislila je sustav proizvođačkih organizacija u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje.

U cilju povezivanja poljoprivrednih proizvođača, unaprjeđenja kvalitete proizvoda i konkurentnosti na tržištu Ministarstvo poljoprivrede odredilo je kriterije za priznavanje proizvođačkih organizacija kako bi proizvođačima u Republici Hrvatskoj omogućilo da se priključe europskim proizvođačima u natjecanju za tržište.

Pravilnik se može naći na web stranici Narodnih novina.


Objavljeno: 31. srpnja 2015