∼ O nama

Općina Vrbnik nalazi se na istočnoj strani otoka Krka, nasuprot Novom Vinodolskom  koji je na kopnu. Smještena je na litici koja se strmo uzdiže 50-ak metara iznad mora. Susjedne općine su: Dobrinj na sjeveru, Krk na zapadu, Punat i Baška na jugu. S istočne strane ju omeđuje Vinodolski kanal. Od Punta i Dobrinja Vrbnik je udaljen 8 km, a od Krčkog mosta 28 km.

Područje općine Vrbnik je valovito, a na jugu brdovito s vrhovima preko 400 metara. Obale su pretežno strme i nepristupačne, naročito na južnom dijelu, a prema sjeveru su pristupačnije.

Općina Vrbnik kao jedinica lokalne samouprave obuhvaća područje sljedećih naselja: Vrbnik, Garica, Kampelje i Risika. Sjedište Općine je u Vrbniku, Trg Škujica 7.

Općina Vrbnik ima grb i zastavu. Grbom i zastavom predstavlja se Općina Vrbnik i izražava se pripadnost Općini Vrbnik.

Grb Općine Vrbnik je povijesni grb Općine Vrbnik. Grb je na plavom polju, lik sveca – Sv. Ivan s janjetom i uskrsnom zastavom u lijevoj ruci u srebrnoj/bijeloj boji. Dolje s obje strane u srebrnoj/bijeloj boji klečeći kapari. Gore desno žuto-zlatna šestokraka zvijezda. Zastava Općine Vrbnik je jednobojna – žute boje, a u sredini polja je umetnut Grb Općine Vrbnik.

U općini se svečano obilježava 24. lipnja kao Dan Općine – Ivanja. Svečano se slavi Jerolimja, Petrova i Razgon.

 Općina Vrbnik surađuje s općinama i gradovima na području Primorsko-goranske županije i s Primorsko-goranskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka, a posebno s jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku te svim jedinicama mjesne samouprave u svom sastavu.

 Tijela Općine Vrbnik su:
1. Općinsko vijeće
2. Općinski načelnik
 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine Vrbnik, te obavlja druge poslove s skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Vrbnik. Općinsko vijeće ima 11 članova.

 Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vrbnik, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, ustrojen je Jedinstveni upravi odjel Općine Vrbnik.

 Na području Općine Vrbnik postoje mjesni odbori, kao oblik mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Na području Općine Vrbnik mjesni odbori su:
1. Mjesni odbor Risika za područje Risike,
2. Mjesni odbor Garica za područje Garice i Kampelja,
3. Mjesni odbor Vrbnik za područje Vrbnika.