∼ OBAVIJEST CENTRA ZA BRDSKO PLANINSKU POLJOPRIVREDU

CENTAR ZA BRDSKO PLANINSKU POLJOPRIVREDU PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE RASPISAO JE NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SLIJEDEĆIH MJERA U SKLOPU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA 2015.GODINU:

  1. MJERA REVITALIZACIJE NEISKORIŠTENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA-PROVODITI ĆE SE SUFINANCIRANJEM NABAVE SADNICA SADNJOM NOVIH TRAJNIH NASADA I SUFINANCIRANJEM PEDOLOŠKIH ANALIZA

–          SUFINANCIRATI ĆE SE SADNICE VINOVE LOZE I VOĆNIH VRSTA U IZNOSU 50%  VRIJEDNOSTI SADNOG MATERIJALA I PEDOLOŠKA ANALIZA NA OSNOVNE ELEMENTE I HUMUS U 50% IZNOSU

–          KOLIČINSKI MINIMUM PO POTENCIJALNOM KORISNIKU IZNOSI: 300 KOM ZA LOZNE CIJEPOVE; 40 KOM ZA MASLINE, SMOKVE, BADEME, ORAHE, JABUKE, KRUŠKE, TREŠNJE, ŠLJIVE, BRESKVE I LIJESKE; 500 KOM ZA KUPINU, MALINU, RIBIZ, BOROVNICU, BRUSNICU I ARONIJU TE 1000 KOM ZA SADNICE JAGODA

–          SADNJA ĆE SE SUFINANCIRATI ISKLJUČIVO NA PODRUČJU PGŽ-a

–          MAKSIMALNI IZNOS SUFINANCIRANJA SADNOG MATERIJALA ZAJEDNO SA ANALIZOM ZEMLJIŠTA ZA POJEDINOG KORISNIKA MOŽE U GODINI SADNJE IZNOSITI 50.000,00 KUNA

–          POPIS DOKUMENTACIJE KOJU TREBA DOSTAVITI NALAZI SE NA INTERNETSKIM STARNICAMA CENTRA ZA BRDSKO PLANINSKU POLJOPRIVREDU I  NA STRANICAMA OPĆINE VRBNIK

  1. MJERA NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA

–          SUFINANCIRATI ĆE SE SUSTAVI ZA NAVODNJAVANJE TE IZGRADNJA ILI

SANACIJA AKUMULACIJA ZA VODU U POSTOJEĆIM VOĆNJACIMA, NASADIMA MASLINA I VINOVE LOZE TE SUSTAVI U POVRTLARSKOJ I RATARSKOJ PROIZVODNJI U IZNOSU 50% OPRAVDANIH TROŠKOVA

–          MAKSIMALNI IZNOS SUFINANCIRANJA IZNOSI 50.000,00 KUNA PO POJEDINOM KORISNIKU

–          NAJMANJA POVRŠINA ZA KOJU ĆE SE SUFINANCIRATI NAVODNJAVANJE IZNOSI 1,0 HEKTAR ZA VIŠEGODIŠNJE NASADE I 0,5 HEKTARA ZA POVRŠINE POD POVRTLARSKOM PROIZVODNJOM

–          POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE MOŽETE PRONAĆI NA INTERNETSKIM  STRANICAMA CENTRA I NA STRANICAMA OPĆINE VRBNIK

 

CJELOKUPNU DOKUMENTACIJU U ROKU OD 30 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA POTENCIJALNI KORISNICI DOSTAVLJAJU CENTRU ZA BRDSKO PLANINSKU POLJOPRIVREDU, STARA SUŠICA, KAROLINSKA CESTA 87, 51314 RAVNA GORA. NATJEČAJ ĆE BITI OBJAVLJEN U NOVOM LISTU 9.STUDENOG 2014.GODINE.

CIJELI NATJEČAJ CBPP MOŽETE PRONAĆI NA SLIJEDEĆEM LINKU: CBPP


Objavljeno: 7. studenoga 2014