∼ OBAVIJEST IZ LAG-A KVARNERSKI OTOCI U VEZI NATJEČAJA ZA MJERU 1.1.3.

 

Poštovani ,

na sljedećem linku nalazi se objava LAG natječaja LAG-a Kvarnerski otoci. Radi se o mjeri 1.1.3. iz Lokalne razvojne strategije LAG-a koja se nalazi na našim mrežnim stranicama.

Raspoloživa sredstva: 1.005.102, 00 HRK. – 15.000 eura po projektu.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

 

Obuhvat LAG područja (JLS) :

i.             Općine: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Punat, Vrbnik, Omišalj

ii.            Gradovi: Cres, Krk, Mali Lošinj

 

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

 

•             upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o

poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;

•             mikro ili malo poduzeće

•             jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za

poljoprivrednu djelatnost:

a.            obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

b.            obrt

c.            trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i

vlasnici javnopravna tijela)

d.            zadruga.

 

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 

•             biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS ;

•             rezultati projekta moraju biti financijski održivi;

•             projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;

I.             ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra

katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG obuhvata

II.            ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE

TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata

•             nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve,

koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:

a)            modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

b)           povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog

standardnog ekonomskog rezultata.

•             provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja

prijave projekta;

•             projektne aktivnosti moraju se u provoditi u svrhu obavljanja

poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva;

 

Prihvatljive aktivnosti su:

1.            kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog

materijala

2.            kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i

objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade  proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

3.            kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4.            kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5.            podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih

nasada

6.            uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu

poljoprivredne proizvodnje

7.            građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih

poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8.            stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje

poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

9.            operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

NAPOMENA: Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9. (lista prihvatljivih

aktivnosti) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

 

Za sve informacije korisnici se mogu javiti u LAG Kvarnerski otoci na broj telefona: 051/654-617 ili na mail lag@kvarnerski-otoci.hr.

 

Molimo da ih usmjerite na našu internetsku stranicu gdje je sva natječajna dokumentacija.

 

 

http://www.kvarnerski-otoci.hr/novosti/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-1-1-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/#more-964

 

 

Lp,

 

Jovana

Jovana Čutul Mahulja, mag.poli.

V.d. Voditeljice LAG-A Kvarnerski otoci

Vršanska 14, Krk

http://www.kvarnerski-otoci.hr/

E: jovana@kvarnerski-otoci.hr

M:  095 858 8231


Objavljeno: 27. ožujka 2018