∼ OBAVIJEST: IZRADA PROGRAMA GOSPODARENJA ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA-U TIJEKU TERENSKA KONTROLA

Na području katastarskih općina Baška, Batomalj, Dobrinj, Draga Baška, Garica, Punat, Soline, Stara Baška, Sužan i Vrbnik, u postupku je izrada Programa gospodarenja za šume šumoposjednika. U šumama se dakle mogu sresti ljudi u zelenom s raznim spravama, a na stablima se mogu naći tanko zarezane oznake. Ljudi su inženjeri šumarstva koji rade terenska mjerenja radi kasnijeg izračuna potrebnih parametara. S njima u pravilu bude i netko od domaćeg stanovništva. Zarezi na stablima neće učiniti nikakvo zlo stablima, niti su oznaka bilokakve buduće sječe.

Što je Program gospodarenja?

Program gospodarenja šumama šumoposjednika je jedan od planova u šumarstvu koji se izrađuje se za šume koje su u vlasništvu i/ili posjedu drugih pravnih i fizičkih osoba, a nisu u vlasništvu i/ili posjedu Republike Hrvatske.

Njime se utvrđuje se stanje šuma te radovi u neposrednom gospodarenju šumama.

Kako se izrađuju?

Više zemljišnih čestica koje tvore sastojine, a one odjele ili odsjeke u Programima gospodarenja. Premjerene su prema pravilima šumarske struke i za njih su određeni drvna zaliha, odnosno ukupna drvna masa, određeni su  prirasti, odnosno kako i koliko se koliko kroz vrijeme navedena drvna masa poveća i etati, odnosno drvna masa koja se može posjeći, a da se ne poremeti ravnoteža vrsta, kvalitete, zdravstveno stanje i slično, te uzgojni radovi koji pridonose kvaliteti sastojina.

Predmet radova su, pod obavezno, sve sastojine koje u katastru vode kao šuma. Mogu se naći i  one , koje se u katastru vode kao poljoprivredne površine , a koje su toliko obrasle šumskim drvećem da se mogu proglasiti šumom. Ukoliko netko od vlasnika ne želi da se takva parcela nađe u Programu, treba se obratiti u Savjetodavnu službu ili direktno izvođaču.

Čemu služe?

Daju smjernice optimalnog gospodarenja kojima se to ostvaruje sve prije navedeno . U principu se svode na to da se etati realiziraju sječom sanitara, zrelih stabala, a razliku do punog etata oslobađanjem kvalitetnog mladog naraštaja. Prema njima se može , uvjetno rečeno, odrediti vrijednost neke šume .

Tko ih izrađuje?

Programe izrađuju šumarski stručnjaci taksatori, u vašem slučaju tvrtka Prosilva iz Zagreba, na čelu s gospodinom inženjerom Alenom Bertom.

Pitanja i odgovori

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju

 

Savjetodavna služba                                                             Prosilva

Maja Bukovac                                                                       Alen Berta

Trg 138 brigade HVa 4, Delnice                                            091 23 63 282

099 311 7723 ili    813 – 186


Objavljeno: 10. studenoga 2016