∼ OBAVIJEST O UPISU PREDŠKOLSKE DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

PRIJAVE ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 SATI U DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. KOJA POČINJE 01.10.2015. A ZAVRŠAVA 31.05.2016. PRIMAJU SE U DJEČJEM VRTIĆU “KATARINA FRANKOPAN” KRK, SMOKVIK 7 TE U SVIM OSTALIM PODRUČNIM VRTIĆIMA OD 04.05.2015.  DO 12.05.2015. (RADNIM DANOM) PREMA RASPOREDU KOJEG MOŽETE POGLEDATI  OVDJE.

Upis u program predškole  namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u školu ( djeca koja su do 01. rujna tekuće pedagoške godine  navršila 5,5 godina) a ne pohađaju redoviti odgojno – obrazovni program u dječjem vrtiću. Obrazac prijave za upis roditelji mogu preuzeti na internet stranici vrtića www.dvkf-krk.hr  ,u vrtiću prilikom prijave djeteta ili OVDJE.

Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis u program predškole obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili važeću osobnu iskaznicu djeteta i preslike osobnih iskaznica oba roditelja
  • rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih
  • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u  vrtić (ne stariju od mjesec dana)
  • za djecu s teškoćama u razvoju – dostaviti mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinske i druge nalaze, mišljenja  i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka;
  • ispunjen obrazac prijave.

  Rezultati upisa u program predškole bit će objavljeni 27.05.2015. na oglasnoj ploči svih vrtića Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“


Objavljeno: 4. svibnja 2015