∼ OBAVIJEST O ZABRANI LOŽENJA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI OD POŽARA

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) kojim se uređuje cjelokupni sustav zaštite od požara, sa ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode, svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovoga Zakona.

Stoga, temeljem Zakona o zaštiti požara, Županijske odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre za šume i šumsko zemljište u Primorsko-goranskoj županiji, te Odlukom o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/03 i 23/03) zabranjuje se loženje vatre na otvorenom prostoru – šumskim i poljoprivrednim površinama od 01. lipnja do 31. listopada.

Isto tako su svi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta dužni provoditi mjere sprječavanja zakorovljenosti te uništavati biljne otpatke na poljoprivrednom zemljištu.

Zakonom o zaštiti od požara propisane su oštre kazne za osobe koje izazivaju požare. Fizička osoba koja izazove požar kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 15 do 150 tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana, a za slučaj izazivanja požara iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15 tisuća kuna. Pravna osoba koja propustom izazove požar kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 15 do 150 tisuća kuna, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od dvije do 15 tisuća kuna.


Objavljeno: 24. travnja 2019