∼ OBAVIJEST OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE