∼ OBAVIJEST-PONIKVE VODA

OBAVIJEST PONIKVE VODA O ULICAMA U VRBNIKU KOJE ĆE SUTRA,  02. LISTOPADA 2014. GODINE OD 10 DO 13 SATI BITI BEZ VODE DANA JE U PRIVITKU.


Objavljeno: 1. listopada 2014