∼ OBAVIJEST-PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

                                          REPUBLIKA HRVATSKA
                 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
      OPĆINA VRBNIK

      Općinska načelnica

 MB: 2547422
OIB 80254949848
KLASA:361-01/14-01/01
URBROJ:2142-07-03-14-1
Vrbnik, 07.veljače 2014.
 

 Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13), Općinska načelnica donijela je

Odluku  o  objavi prikupljanja ponuda

za obavljanje poslova održavanja čistoće javnih površina na području Općine Vrbnik prema troškovniku u prilogu budući da s danom 2.ožujka 2014.g. ističe dosadašnji Ugovor, a skladu s člankom 4. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora budući da je vrijednost osiguranih sredstava na godišnjoj razini 240.000,00 kuna.

Općinska načelnica:

Marija Dujmović–Pavan,dipl.oec., v.r.

 PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE


Objavljeno: 7. veljače 2014