∼ OBAVIJEST-RISIKA

OBAVIJEST

Obavještavamo stanovnike Risike da će od 27.02.2014. Geodetski zavod iz Rijeke svaki dan u vremenu od 8 do 15 sati vršiti terensku izmjeru tijekom koje će prikupljati podatke o građevinskim objektima. Terenska izmjera obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekata, prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora te fotografiranje objekata. Također, radi preciznije usporedbe sa postojećim evidencijama u prostoru, prikupljat će se i podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima objekata.Kako bi prikupljeni podaci bili čim kvalitetniji, molimo vlasnike i korisnike objekata za suradnju, a sve sa ciljem da upravljanje informacijama o prostoru općine Vrbnik bude bolje i učinkovitije.Svim vlasnicima koji ne budu prisutni u vrijeme izmjere, izvoditelj projekta će ostaviti obavijest s kontakt podacima i dodatnim informacijama.

Općina Vrbnik

 


Objavljeno: 21. veljače 2014