∼ OBAVIJEST RODITELJIMA O UPISU DJECE U I.RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, obavještava roditelje odnosno staratelje djece rođene od 01. travnja 2009. godine do 31.
ožujka 2010. godine da su dužni pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole.

POZIVAJU SE RODITELJI DA OD 25. DO 29. SIJEČNJA 2016. GODINE IZVRŠE PRIJAVU DJETETA U OSNOVNU ŠKOLU NAJBLIŽU MJESTU PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA.

Roditelj odnosno staratelj djeteta kojem je odobren upis u redoviti program upisuje dijete u osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području, odnosno u osnovnu školu drugog upisnog područja sukladno članku 18. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14).
Roditelj odnosno staratelj djeteta može ostvariti mogućnost prijevremenog upisa u prvi razred osnovne škole odnosno privremenog oslobađanja obveze upisa u I. razred osnovne škole sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ broj 67/14).
Sve informacije možete potražiti u osnovnoj školi prema upisnom području, kod nadležnog školskog liječnika u zdravstvenoj ustanovi ili na web stranici Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (www.udu-pgz.hr), pod Obavijesti.
U PRILOGU:

JAVNI POZIV ZA UPISE U I.RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 2016./2017.

 


Objavljeno: 13. siječnja 2016