∼ OBAVIJEST UDRUGAMA O OBVEZI DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI PROJEKATA/PROGRAMA FINANCIRANIH IZ PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK U 2015. GODINI

Podsjećamo članove udruga na obvezu dostavljanja izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošenih financijskih sredstava, čiji su se projekti ili programi tijekom 2015. godine sufinancirali iz proračuna Općine Vrbnik.

Godišnja izvješća udruge trebaju dostaviti na propisanom obrascu, najkasnije do 30. siječnja 2016. godine na adresu: Općina Vrbnik, Jedinstveni upravni odjel, Trg škujica 7, Vrbnik.

Obrasci izvješća o radu udruga i realizaciji projekata/programa mogu se preuzeti na ovoj stranici ili u Jedinstveni upravni odjel, Trg škujica 7, Vrbnik.

Podsjećamo čelnike udruga na zakonsku obvezu dostavljanja godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošku proračunskog novca (Zakon o udrugama – Narodne novine 74/14,  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – Narodne novine 26/2015,Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila – Narodne novine br. 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15).

Udruge, koje u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2015. godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz proračuna Općine tijekom 2016. godini, a dobivena sredstva iz proračuna Općine Vrbnik tijekom 2015.g. morat će vratiti u proračun.

PRILOG:

OBRAZAC IZVJESCA O RADU UDRUGA I REALIZACIJI PROJEKATA

 


Objavljeno: 19. siječnja 2016