∼ OBAVIJEST VLASNICIMA STANOVA U ZGRADAMA SA 3 I VIŠE SUVLASNIKA

Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(NN 91/96-152/14)

Prinudna uprava

Članak 385.

(1) Ako suvlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom u roku iz članka 384. ovoga Zakona, jedinice lokalne samouprave odredit će fizičku ili pravnu osobu koja će obavljati poslove uprave tom nekretninom (prinudni upravitelj).

Prinudno upravljanje zgradom Upravitelj– Više pročitajte ovdje!

Slijedom navedenog pozivaju se svi stanari zgrada  sa 3 i više suvlasnika na području Općine Vrbnik da se jave u Općinu u pogledu rješavanja ove problematike.


Objavljeno: 19. veljače 2019