∼ OBAVIJEST VLASNICIMA STANOVA U ZGRADAMA SA 3 I VIŠE SUVLASNIKA

Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(NN 91/96-152/14)

Prinudna uprava

Članak 385.

(1) Ako suvlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom u roku iz članka 384. ovoga Zakona, jedinice lokalne samouprave odredit će fizičku ili pravnu osobu koja će obavljati poslove uprave tom nekretninom (prinudni upravitelj).

Prinudno upravljanje zgradom Upravitelj- Više pročitajte ovdje!

Slijedom navedenog pozivaju se svi stanari zgrada  sa 3 i više suvlasnika na području Općine Vrbnik da se jave u Općinu u pogledu rješavanja ove problematike.


Objavljeno: 19. Veljača 2019