∼ OBAVIJESTI IZ ZRAČNE LUKE RIJEKA

Sljedeće godine Zračna luka Rijeka d.o.o. uvodi nove linije prema Skandinavskim zemljama, Izraelu i Njemačkoj, te pojačava stare, već dobro znane, linije. Preliminarni red letenja za nadolazeću sezonu nalazi se u prilogu.Svaka promjena reda letenja biti će objavljena na internet stranicama Zračne luke Rijeka d.o.o..

PRILOG I-NOVA LINIJA

PRILOG II-RED LETENJA ZA 2015.GODINU


Objavljeno: 8. prosinca 2014