∼ OBJAVLJEN PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Ministarstvo financija dalo je pozitivno mišljenje na Program dodjele državnih potpora za male i srednje poduzetništvo koje je stupilo na snagu od 01. veljače 2015. godine. Cilj Programa je razvoj i poticaj malih i srednjih poduzeća te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta. Putem Programa se definiraju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora namjenjenih povećanju gospodarske konkurentnosti i aktivnosti malih i srednjih poduzeća za realizaciju projekta.

Mikro, malim i srednjim poduzetnicima će se dodjeliti oko 150 milijuna eura bespovratnih sredstava u svrhu konkurentnosti kroz inovacije u nove i postojeće proizvodne kapacitete, ulaganja u proizvodnu opremu i tehnologiju i nove proizvode, diversifikaciju i širenje poslovne djelatnosti. Također, za poduzetnike su tokom ove godine najavljeni i Javni pozivi za turizam, poduzetničku infrastrukturu, informatizaciju te za povećanje kvalitete proizvoda.

Program dodjele državnih potpora za MSP preuzmite na linku:http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Program%20dodjele%20dr%C5%BEavnih%20potpora%20za%20razvoj%20malog%20i%20srednjeg%20poduzetni%C5%A1tva.pdf

 


Objavljeno: 5. veljače 2015