∼ ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ