∼ Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom