∼ ODLUKA O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA/PREDSTAVNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VRBNIK

Odluka o neodržavanju izbora


Objavljeno: 16. travnja 2019