∼ Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

ODLUKA – Odluku možete pročitati ovdje.


Objavljeno: 2. kolovoza 2018