∼ Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

ODLUKA - Odluku možete pročitati ovdje.


Objavljeno: 2. Kolovoz 2018