∼ ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA “UVALA MELSKA”(RISIKA) – POVRŠINE ZA IZDVOJENU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU NAMJENU T2 5 ZAJEDNO S R1 2 (UPU 4)