∼ ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PTOMETA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2018.-2023.

ODLUKA – Više pročitajte ovdje .


Objavljeno: 15. veljače 2019