∼ ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENEUTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU RAZVOJA PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2018.-2023.GODINE