∼ ODLUKA SA KOORDINACIJE GRADONAČELNIKA I OPĆINSKIH NAČELNIKA OTOKA KRKA