∼ Općinsko vijeće

Temeljem Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12) na izborima za predstavničko tijelo – Općinsko vijeće Općine Vrbnik održanima 19. svibnja 2013. godine izabrani su članovi Općinskog vijeća koje je konstituirano na sjednici održanoj 07. lipnja 2013. godine, sukladno Izvješću Mandatnog povjerenstva, kako slijedi:

1. Slavko Zahija
2. Ivan Juranić
3. Dragan Zahija
4. Dominik Gršković
5. Ivan Volarić
6. Josip Brusić
7. Franjo Toljanić
8. Ivan Lukarić
9. Petar Gršković
10. Matej Polonijo
11. Igor Justić
 
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo Općine Vrbnik koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove, a sve sukladno odredbama Statuta Općine Vrbnik, odluka Općinskog vijeća Općine Vrbnik i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.