∼ PETAR TRINAJSTIĆ-ŠTROLIGI

MULTIMEDIA ŠTROLIGI JE INTERAKTIVNA KNJIGA O PRIČAMA IZ VRBNIČKE USMENE PREDAJE KOJE JE ZABILJEŽILA POKOJNA MARIJA KRALJIĆ, A KOJOJ AUTOR PETAR TRINAJSTIĆ POSVEĆUJE OVU KNJIGU. VIŠE O SVEMU MOŽETE PROČITATI NA SLIJEDEĆEM LINKU.


Objavljeno: 15. srpnja 2014