∼ PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU

TEMELJEM ČLANKA 59. STATUTA OPĆINE VRBNIK (“SLUŽBENE NOVINE PGŽ” BROJ 31/09, 33/09, 15/13 I 25/13) I USVOJENOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU (“SLUŽBENE NOVINE PGŽ” BROJ 38/15) OPĆINSKA NAČELNICA DONIJELA JE PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU.


Objavljeno: 6. travnja 2016