∼ Poziv i materijali za 3.sjednicu općinskog vijeća