∼ POZIV NA 10.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA NA TEMELJU ČLANKA 81. POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK SAZIVA 10.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA KOJA ĆE SE ODRŽATI 17.PROSINCA 2014.GODINE U 18,00 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINSKE VIJEĆNICE , TRG ŠKUJICA 7, VRBNIK. DNEVNI RED 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK NALAZI SE U PRIVTKU.

MATERIJALI VEZANI UZ 10.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA NALAZE SE U PRILOGU:

PRILOG I-Zapisnik sa 9.sjednice općinskog vijeća(01.10.2014.)

PRILOG II- IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ZA 2014.GODINU

PRILOG III-PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

PRILOG IV-PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA REVIZIJE O UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU PGŽ

PRILOG V-PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA REVIZIJE O UČINKOVITOSTI PODUZETNIČKIH ZONA NA PODRUČJU PGŽ

PRILOG VI-PRIJEDLOG IZMJENE POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

PRILOG VII-PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU RADNOG TIJELA ZA IZRADU STRATEGIJE (PUR-a) OPĆINE

PRILOG VIII-PRIJEDLOG ODLUKE O POČETKU IZRADE STRATEGIJE (PUR-a) OPĆINE ZA REZDOBLJE OD 2015. DO 2020.GODINE

PRILOG IX-PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ZAJEDNIČKE ODLUKE O TAKSI PRIJEVOZU NA PODRUČJU JLS OTOKA KRKA

PRILOG X-PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ

PRILOG XI-PRIJEDLOG ODLUKE O USKLAĐENOSTI TEKSTA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE

PRILOG XII-PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI STUDIJE IZVODLJIVOSTI PROJEKTA I PLANA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE OPTIČKE INFRASTRUKTURE

PRILOG XIII-PRIJEDLOG O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE ZABRDI

 


Objavljeno: 10. prosinca 2014