∼ POZIV NA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA NA TEMELJU ČLANKA 81. POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK SAZIVA 11.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA KOJA ĆE SE ODRŽATI 18.OŽUJKA 2015.GODINE U 19,00 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINSKE VIJEĆNICE , TRG ŠKUJICA 7, VRBNIK. DNEVNI RED 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK NALAZI SE U PRIVITKU.

MATERIJALI VEZANI UZ 11.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA NALAZE SE U PRILOGU:

PRILOG I-Zapisnik sa 10.sjednice vijeća (17.12.2014.)

PRILOG II-IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2014. GODINU

PRILOG III-IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU

PRILOG IV-IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU

PRILOG V-IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014.GODINU

PRILOG VI-IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI ZA 2014.GODINU

PRILOG VII-IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA DIJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2014.GODINU

PRILOG VIII-ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2014.GODINU

PRILOG IX-OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2014.GODINU

PRILOG X-IZVJEŠĆE NAČELNICE ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2014.

PRILOG XI-PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNOVICI I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA OPĆINSKE NAČELNICE I NAKNADE ZAMJENICE NAČELNICE

PRILOG XII-PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVODA IZ PRORAČUNA PO POZICIJAMA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (RELIZIRANO U 2014. I PLAN ZA 2015.)

PRILOG XIII-PRIJEDLOG O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

PRILOG XIV-ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

 


Objavljeno: 11. ožujka 2015