∼ POZIV NA 8.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica će se održati 07.09.2018. u 20,30 sati , budući nam je 14.09.2018. zadnji rok za prijavu na natječaj.

8 sjed opć vijeća – Materijali.

Prilozi :

Prilog 12 – Opis projekta -KONAČNI- 5-9-18

Prilog 12 – Opis projekta – 7-9-18 -END


Objavljeno: 4. rujna 2018