∼ POZIV NA DOSTAVU PONUDE 8/14-ISPRAVAK

U Pozivu na dostavu ponude broj 8/14 mijenjaju se stavke točke 2. Uvjeti nabave, koje sada glase:

2. UVJETI NABAVE

-rok izvršenja: 31.3.2015.

– rok trajanja ugovora: 80 dana

Ostali elementi iz Poziva ostaju nepromijenjeni.


Objavljeno: 5. siječnja 2015