∼ POZIV NA DOSTAVU PONUDE 9/14-ISPRAVAK

U Pozivu na dostavu ponude broj 9/14 mijenja se stavke točke 2. Uvjeti nabave, koje sada glase:

2. UVJETI NABAVE

-rok izvršenja: 30.09.2015.

-rok trajanja ugovora: 270 dana

Ostali elementi u Pozivu ostaju nepromijenjeni.


Objavljeno: 5. siječnja 2015