∼ POZIV NA EDUKACIJU – CENTAR ZA POLJOPRIVREDU

U privitku se nalazi poziv za stručnu edukaciju koja će se održati 27. siječnja 2020. godine u Maloj vijećnici Grada Krka u 15:00h.

Teme:

Kako odabrati (kupiti) kvalitetno sijeno?

Bolesti ovaca na Krku s preventivom


Objavljeno: 23. siječnja 2020