∼ POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK-NA 1