∼ POZIV NA SUDJELOVANJE U NOVOM SAVJETOVANJU

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1707

Tema savjetovanja je: Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere 02 “Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik se donosi temeljem članka 10. stavka 9., Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015). Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.8.2015.

1436868720esavjetovanja[1]

 


Objavljeno: 4. kolovoza 2015