∼ POZIV NA TESTIRANJE

Prethodna provjera znanja i sposobnosti   (pisano testiranje), te intervju, za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik

RAČUNOVODSTVENO-ADMINISTTIVNI REFERENT- RAČUNOVODSTVENI REFERENT I

     Alenčica Butković, Gospoja 2, Vrbnik

–          KOMUNALNI REDAR – REFERENT ZA KOMUNALNO UPRAVNE POSLOVE

Domagoj Gršković, Grohot 2, Vrbnik

Tomislav Kleković, Starobašćanska 36a, Punat

 

održat će se dana 27. prosinca 2016. godine (utorak), u 13 sati, u prostorijama Općine Vrbnik, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik, na katu u vijećnici. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Kandidat, koji pristupi pisanom testiranju, obvezan je predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne može dokazati identitet, neće moći pristupiti pisanom testiranju i smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju provest će se istoga dana, odnosno 27. prosinca 2016.godine u 14,30 sati, u prostorijama Općine Vrbnik , Trg škujica 7, 51516 Vrbnik, na katu u vijećnici.

 

                                                                                  Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

POZIV NA TESTIRANJE


Objavljeno: 12. prosinca 2016