∼ POZIV NA UVID U GEODETSKI ELABORAT ZA NERAZVRSTANU CESTU POD NAZIVOM “ČERENEC I SUPEŠKA-KOZICA”

Općina Vrbnik, Trg Škuljica 7, 51516 Vrbnik, započela je 4. rujna 2014. godine s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste, naziva ,,Čerenec i Supeška- Kozica” u katastarskoj općini Vrbnik, u naselju Vrbnik.

Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih ceste te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama općine Vrbnik, Trg Škuljica 7, 7. listopada 2014. god od 15-16,00 sati. Prije toga dobro bi se bilo najaviti bilo na broj telefona: 051/857-099 ili na E-mail: opcina-vrbnik@ri.t-com.hr

PRIVITAK I-JAVNI POZIV


Objavljeno: 3. listopada 2014