∼ POZIV OBITELJIMA U KOJOJ RODITELJIMA NISU ISPLAĆENE DVIJE UZASTOPNE PLAĆE DA SE JAVE RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA DIJETE

Županijska skupština PGŽ donijela je 15. 11. 2018. godine Odluku o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije.

Odlukom je predviđena mogućnosti isplate jednokratne pomoći za dijete /mladu osobu koja živi u obitelji u kojoj jednom (ili oba) roditelja nisu isplaćene dvije uzastopne plaće, zbog financijskih poteškoća njihovog poslodavca (trgovačkog društva/obrta).

Ukoliko takva obitelj zadovoljava Odlukom utvrđeni prihodovni cenzus, može ostvariti pomoć za dijete/mladu osobu u jednokratnom iznosu od 1.500,00kn po djetetu.

Odlukom je predviđena aktivna uloga JLS sa područja Županije u smislu prikupljanja dokumentacije zainteresiranih građana koji ispunjavaju uvjete za dodjelu ove pomoći. JLS će utvrđivati ispunjava li korisnik uvjete iz Odluke za dodjelu pomoči, pa će Županiji dostavljati jednom mjesečno popis takvih korisnika. Na temelju popisa Županije će svakoj JLS doznačivati potrebna sredstva za isplatu pomoći.

Odluka će se primjenjivati do kraja 2019. godine, a moguće je ostvarivanje pomoći i u ovoj godini, ukoliko popisi JLS Županiji pristignu na vrijeme.

Sukladno Zaključku Županijske skupštine, dostavljamo vam na uvid Odluku, kao i Nacrt ugovora koji je usvojila Skupština, a koji treba sa Županijom sklopiti svaka JLS koja se želi uključiti u ovaj program. Odlukom su propisani uvjeti i postupak dodjele pomoći, a ugovorom je preciznije utvrđen postupak dodjele pomoći, kao i dokumentacija koju će prikupljati JLS rad isplate pomoći.

Također, u prilogu vam dostavljamo na uvid i obrazac molbe koji će popunjavati građani koji vam se obrate radi dodjele pomoći (a koji će biti sastavni dio ugovora). Naravno, svaka JLS će samostalno utvrditi na kojem mjestu, na koji način i u koje vrijeme će prikupljati dokumentaciju od svojih građana.

Odluka o osnivanju Fonda solidarnosti PGŽ

Molba za dodjelu pomoći iz Fonda – obrazac

Nacrt ugovora o uvjetima dodjele pomoći iz Fonda

 

 

 


Objavljeno: 26. studenoga 2018