∼ POZIV ZA PRVI SASTANAK INICIJATIVE ZA OSNIVANJE FLAG-A (LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU)

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG – Fisheries Local Action Group) je poseban oblik lokalne akcijske grupe specijalizirane za područje ribarstva, prerade ribe i marikulture s ciljem preuzimanja uloge nositelja gospodarskog razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu te doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.

Kako bi se navedeni dionici detaljnije informirali o načinu i svrsi pokretanja takve grupe na području Liburnije i kvarnerskih otoka, organizira se prvi sastanak koji će se održati u srijedu, 16. studenog 2015. u 13 sati u prostorima Riječke razvojne agencije PORIN, Rijeka, Milutina Barača 19/II. kat, lijevo.

Sastanak je namijenjen predstavnicima ribarskog i akvakulturnog sektora, kao i predstavnicima javnog (predstavnici JLS-a) i civilnog sektora (građani, udruge, zaklade, fondacije), čime se osigurava kvalitetna zastupljenost svih interesnih skupina.

VIŠE O SVEMU MOŽETE PROČITATI U PRIVITKU.


Objavljeno: 9. prosinca 2015