∼ PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, a stupio je na snagu 05. 08. 2016. (Narodne novine broj: 69/2016 27.07.2016.)

Sukladno članku 18. Pravilnika koji je dan u privitku vide se obveze vlasnika građevina, ako koje glase:

(1) Vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Stoga ovim putem pozivamo sve stanovnike Općine Vrbnik da se jave u Općinu Vrbnik telefonskim putem (051/857-099, osobno (Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, Vrbnik) ili mailom (info@opcina-vrbnik.hr ) kako bi dostavili podatke o lokaciji građevina koje sadrže azbest, procjeni količine, vrste i status materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.
 
POPIS PRILOGA:
PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST

Objavljeno: 9. siječnja 2017