∼ PREDAVANJE NA TEMU “ŽIVOT I DJELO DRAGUTINA ANTUNA PARČIĆA” U GRADU ZAGREBU

Društvo prijatelja glagoljice i Nadbiskupijski pastoralni institut, u sklopu projekta Hrvatska glagoljaška baština, organiziraju predavanje dr.med.spec. kirurga u miru, Vladimira Lučeva: Život i djelo Dragutina Antuna Parčića koje će se održati u srijedu, 14. rujna, u maloj dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4 u Zagrebu, s početkom u 19 sati.

"ŽIVOT I DJELO DRAGUTINA ANTUNA PARČIĆA"


Objavljeno: 14. rujna 2016