∼ PREPORUKE VEZANE UZ MJERE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE

PREPORUKE ZA SANACIJU NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK SU SLIJEDEĆE:

– OTKLONITI SVA NEUREĐENA (DIVLJA) ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA I SPRIJEČITI POJAVU NOVIH

– OSIGURATI DOVOLJAN BROJ SPREMNIKA ZA OTPAD UZ REDOVITO ODVOŽENJE OTPADA NA UREĐENO (LEGALNO) ODLAGALIŠTE OTPADA, TE OSIGURATI REDOVITO ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU SPREMNIKA. APELIRATI NA PUČANSTVO U SMISLU ODGOVORNOG PONAŠANJA PRI ODLAGANJU OTPADA (ODLAGANJE OTPADA U ZATVORENIM VREĆICAMA (NE DIREKTNO U RASUTOM OBLIKU), ZATVARANJE SPREMNIKA)

– POKUŠATI UMANJITI BROJ POTENCIJALNIH LEGLA KOMARACA NA NAČIN DA SE PUČANSTVO UPOZORI: DA VODU NAMIJENJENU POLIJEVANJU VRTOVA MORAJU DRŽATI U ZATVORENIM SPREMNICIMA, TE DA ISTU NE SMIJU ZADRŽAVATI DULJE OD 10 DANA, DA U OKOLIŠ NE ODLAŽU STVARI I PREDMETE U KOJIMA MOŽE DOĆI DO ZADRŽAVANJA VODE (GUME, KADE, LIMNENKE…), DA SE BARKE NA VEZU REDOVITO PRAZNE ILI DA SE ONEMOGUĆI ZADRŽAVANJE VODE U ISTIMA (STAVLJANJEM CERADE, NA SUHOM VEZU DRŽATI IH PREOKRENUTE)

– SPRIJEČITI DRŽANJE I HRANJENJE KUĆNIH LJUBIMACA (MAČAKA) U OKOLIŠU STAMBENIH ZGRADA, ODNOSNO NA JAVNIM POVRŠINAMA

– SUKLADNO ODLUCI O KOMUNALNOM REDU (SI.N.29/95) VODITI BRIGU O UZGOJU ŽIVOTINJA

– SUKALDNO ODREDNICAMA ODLUKE O KOMUNALNO REDU (SI.N. 29/95) REDOVITO UREĐIVATI I ODRŽAVATI JAVNE ZELENE POVRŠINE

– PRIDRŽAVATI SE ODREDNICA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (SI.N. 29/95) GLEDE ODRŽAVANJA SEPTIČKIH JAMA

PRIDRŽAVANJEM PREPORUČENIH MJERA SMANJITI ĆE SE I POTREBA ZA PROVEDBOM DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE, A SAMIM TIME I UNOS BIOCIDA U OKOLIŠ. SMANJENJEM BROJA VEKTORA ZARAZNIH BOLESTI SMANJUJE SE I POTENCIJALANA OPASNOST PO ZDRAVLJE STANOVNIKA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK.


Objavljeno: 1. srpnja 2015