∼ PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA I ŠTETNIH GLODAVACA ZA OPĆINU VRBNIK ZA 2017. GODINU

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK DONIJELA JE 20.SIJEČNJA 2017. GODINE PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORAGNIZANMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU VRBNIK  U 2017.GODINI.

ODLUKA KOJOM SE DONOSI PROGRAM MJERA NALAZI SE U PRIVITKU.

KOMPLETAN PROGRAM MJERA MOŽETE PROČITATI OVDJE.

 


Objavljeno: 30. siječnja 2017