∼ PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA , ŠTETNIH ČLANKONOŽACA I ŠTETNIH GLODAVACA

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK DONIJELA JE 12.SIJEČNJA 2015. GODINE PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORAGNIZANMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU VRBNIK  U 2015.GODINI.

ODLUKA KOJOM SE DONOSI PROGRAM MJERA NALAZI SE U PRIVITKU

KOMPLETAN PROGRAM MJERA MOŽETE PROČITATI OVDJE.


Objavljeno: 12. siječnja 2015